S kör över Tullingeborna – igen

I en artikel i lokaltidningen Södra Sidan, den 15/1-2011, framgår det att den politiska majoriteten, S+V+MP, kommer att genomföra en oberoende utredning om förutsättningarna för en kommundelning med alternativet Tullinge egen kommun. Utredningen kommer att kosta minst 300 000 kr och är beställd med anledning av att Tullingepartiet fick 45 % av rösterna i kommundelen. Det som är slående är hur kommunstyrelsens ordförande, Tullingebon Katarina Berggren (S) avfärdar det hela, oavsett utredningens resultat:

”…Katarina Berggren menar att det inte är aktuellt med en kommundelning även om utredningen skulle visa att det inte finns några nackdelar med att göra Tullinge till en egen kommun”
– Södra Sidan, s. 2, 15/1-2011

Läs hela vårt flygblad här