S går på Moderaternas linje för att få igenom undantag för EBO i hela Botkyrka kommun

Riksdagen beslutade i slutet av förra året att anta regeringens lagförslag om att asylsökande som flyttar till områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning. Kommunen får anmäla till Migrationsverket om vi vill att hela eller delar av kommunen ska omfattas. Den styrande majoriteten är oeniga om förslaget som Moderaterna avser rösta ja till på kommunstyrelsen sammanträde den 2/3.

– Vi har ett stort problem med andrahandsmarknaden och svartkontrakt. Många betalar tragiskt nog mycket för bara en madrass på golvet. Det är oerhört problematiskt när vi inte har kontroll på vilka eller ens hur många människor som flyttar hit, säger oppositionsrådet Stina Lundgren (M) oroat.

Botkyrkas underskott för 2019 inom skola och socialomsorg berodde främst regeringens medvetna strategi om att låta kommunerna ta en allt större del av kostnaderna som borde åligga staten (genom Migrationsverket) och EBO-lagen i kombination med det stora antal flyktingar som kom hösten 2015.

– I slutändan innebär det rent konkret att Botkyrkaborna får sämre välfärd för sina inbetalade skattepengar. Kommuner som Botkyrka borde kompenseras fullt ut för sina merkostnader för statens åtaganden. säger Stina Lundgren (M), oppositionsråd

– Detta förslag är i linje med vad vi moderater har drivit lokalt i många år. Extra roligt att just Socialdemokraterna sträcker ut en hand till de borgerliga partierna i kommunen. Vår dörr står fortsatt öppen för den här typen av viktiga frågor som är avgörande för Botkyrkas utveckling. säger Willy Viitala (M), heltidspolitiker

Kort bakgrundsinformation:
En stor del av Botkyrkas underskott för 2019 inom skola och socialomsorg var ett resultat av att man behövde ta pengar till ökade kostnader. Det påverkar välfärdens tillgänglighet och kvalitet negativt vilket det inte hade behövt om staten hade tagit kostnaderna för regeringens politik.

Stina Lundgren (M), Oppositionsråd i Botkyrka kommun

Willy Viitala (M), Heltidspolitiker i Botkyrka kommun