Rutiner för förebyggande av smittskyddsarbete

Ta fram rutiner för förebyggande av smittskyddsarbete och rutiner hur man hanterar ett utbrott av smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser. Vi, i samråd med majoritetens f.d. ordförande i nämnden, lade i oktober 2015 ett nämndinitiativ om att ta fram rutiner för förebyggande smittskyddsarbete. När nämnden behandlade initiativet 2016-12-05 hänvisade dock tjänstemannaförslaget till att frågan sorterar under HR-avdelningen (d.v.s. kommunledningsförvaltningen). I nämnda svar framgår det även att det idag saknas en överblick över vilka rutiner som redan finns. Vi anser därför att frågan är fortsatt viktig och återkommer igenom denna motion, så att HR-avdelningen snarast möjligt kan få i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja arbetet i enlighet med vad vi för fram nedan.

Klicka här för att ladda ner motionen.