Rusta upp badplatser i Uttran

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2012-10-08
Ärende: 171
Företrädare: Jimmy Baker och Petja Svensson
Rubrik:  Rusta upp badplatser i Uttran (KS/2011:165)
Ladda ned hela yttrandet här