Rödstu Hage ska äntligen rustas upp

Frågan om Rödstu Hages framtid har varit föremål för diskussion under många år. Moderaterna har, redan från början och löpande under det här decenniet som gått, varit tydliga med att vi gärna ser att vi satsar på våra idrottsanläggningar som kommer alla till del, men kanske främst barn och unga.

Från början ville den politiska majoriteten riva anläggningen helt och bygga bostäder där. Protesterna lät inte vänta på sig. Sedan var beskedet att man skulle låta rusta upp anläggningen för drygt 30 miljoner kronor. Efter det hände ingenting på flera år.

Vi gläds därför åt att majoriteten äntligen har tagit sitt förnuft tillfånga i ett ärende som vi drivit på särskilt hårt sedan 2009. Vi har bildat opinion i frågan och har kontinuerligt haft dialoger med såväl medborgare som de idrottsaktiva.

Vi är likaledes glada över att den politiska majoriteten inte går på tjänstemännens linje utan väljer att föreslå att rusta upp Rödstu Hage till en fullstor friidrottsanläggning.

Detta är något som vi moderater helhjärtat ställer oss bakom.

(Foto Wikipedia Commons)