Riv Albybron

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Tullingepartiet anser att det inte är det bästa alternativet att, som majoriteten vill, lappa och laga en bro som inom en snar framtid ändå kommer att rivas.

Delar av Albyvägen som går förbi Alby Centrum är i själva verket en bro. Man har upptäckt sprickor i bron som kräver åtgärder. Kostnaden beräknas till c:a 7 miljoner kronor och reparationstiden c:a ett halvår.

I samhällsbyggnadsnämnden yrkade delar av oppositionen avslag med hänvisning till att det redan beslutade ”Stadsbyggnadsidé Alby” föreskriver att bron skall rivas, att vägen tas ned till marknivå och blir en gågata invid nytt, ombyggt centrum.

Vi anser att det är bättre att vi tar kostnaden nu istället för att ”köpa oss 10-12 år” till som ytterligare fördröjer ”Stadsbyggnadsidé Alby” och där sannolikt kostnaden inte kommer att vara lägre om 10 år, utan snarare högre.

Med vår handlingsväg får omdaningen av Alby en skjuts. I nära anslutning till området är det ju redan klart med 670 nya bostadsrätter (Titania) samt 220 nya bostadsrätter (SHH). Ett par platser till är också under uppsegling med ytterligare bostäder.

Alby skulle även utifrån trivsel- och trygghetsaspekter behöva ett lyft och därför är det är hög tid att vi tillsammans tar ansvar för att utvecklingen av Alby tar fart idag – och inte imorgon.

Vi föreslår därför kommunstyrelsen att återremittera ärendet för att få klarhet i kostnaderna för alternativet att riva bron.