Rika blir rikare, fattiga fattigare. Eller?

I flera tidningar har vi den senaste tiden kunnat läsa rubriker som ”Rika blir rikare och fattiga blir fattigare”, ”Klyftan ökar mellan fattiga och rika”, Ökande klyftor delar Sverige” osv.

Syftet med att formulera sådana rubriker som dessa är naturligtvis för att skapa ett intresse att köpa tidningen eller att läsa artikeln på webben. Faktum är dock att när man läser artiklarna mer noggrant så stämmer oftast inte rapporterna, studierna och de fakta man hänvisar till överens med rubriksättningen.

Läs mer om detta på Jimmy Bakers blogg: www.jimmybaker.se