Revisionsskrivelse – sponsring

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-04-11
Ärende: 83
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Revisionsskrivelse – sponsring (KS/2016:122)
Klicka här för att ladda ner yttrandet.