Revidering av VA-taxan

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2016-01-11
Ärende: 1
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Revidering av VA-taxan (KS/2015:858)
Klicka här för att ladda ner yttrandet.