Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyns- och prövningsverksamhet (KS/2016:746)

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2016-11-28
Ärende: 235
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyns- och prövningsverksamhet (KS/2016:746)

Klicka här för att ladda ner yttrandet.