Revidering av riktlinjer för dialogforums verksamhet

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2012-05-07
Ärende: 101
Företrädare: Jimmy Baker, Yngve RK Jönsson, Stina Lundgren
Rubrik: Revidering av riktlinjer för dialogforums verksamhet (KS/2011:71)

Ladda ned hela yttrandet här