Remissvar om kommunal ekonomi

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2012-01-09
Ärende: 16
Företrädare: Jimmy Baker
Rubrik: Svar på remiss – Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59) (KS/2011:374)

Ladda ned hela yttrandet här