Reformera och förändra formerna för dialogforum

Dialogforum, som idag finns i alla kommundelar, har sedan införandet svårt att engagera medborgarna i samtliga kommundelar (med något undantag). Ungdomar och olika minoritetsgrupper lyser oftast med sin frånvaro. Den genomsnittlige engagerade medborgaren är oftast en äldre, återkommande majoritetssvensk. Dialogforums representativitet, i en demokratisk mening, kan därmed betecknas som låg.

Klicka här för att ladda ner motionen.