Större valfrihet kortar köerna

Kulturskolans verksamhet bidrar till att ge barn och ungdomar möjlighet till ett kreativt skapande. Musik har ofta en lugnande effekt på våra sinnen och främjar även individens uttrycksförmåga och koncentration. Det råder ett stort tryck på att få börja spela vissa instrument. Vi vill korta ner, eller helst få bort, kötiderna för t.ex. gitarr och piano.

Från och med årsskiftet halveras avgiften till kulturskolan vilket i sig är mycket positivt då det möjliggör för fler barn och unga, oavsett ekonomiska förutsättningar, att få lära sig att spela ett instrument.

Dessvärre har vi svårt att se hur detta på sikt kommer att minska kötiderna, tvärtom så tror vi att köerna kommer att bli längre.

Vi menar att vi därför måste  vara öppna för att låta flera aktörer medverka till att erbjuda våra ungdomar undervisning. Allt i syfte att erbjuda både valfrihet men även att minimera köerna.

Utöver detta så tror vi på en satsning på musik som spontanaktivitet. Vi vill ge barn och ungdomar chansen att,  i sin skolmiljö, prova på olika instrument.