Reformera Dialogforum

ikon_yrk2Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2009-06-08
Ärende: 134
Rubrik: Svar på motion – Kommunen bör avsluta Fair Trade Citysamarbetet (KS/2009:80)

Ladda ned hela yrkandet här