Rättvisa förutsättningar för våra elever

flygblad-2010-04-20-skolpeng-webDen resursfördelningsmodell som används inom Botkyrka kommun är orättvis och felaktig. Vi anser att självklart att elever som har ett större behov än andra också ska få mer resurser. Men då ska resurstilldelningen ske utefter verkligt och individuellt behov snarare än att barn till invandrare per automatik klassas som mer behövande. Det är stigmatiserande, orättvist och direkt nedvärderande.

Ladda ned flygbladet här