Rätt till en kulturupplevelse per år i skolan

Ett samhälle som är rikt på kultur, där kulturvärden mäts i annat än pengar, är ett samhälle som bidrar till att möjliggöra varje individs emotionella och intellektuella utveckling. Kulturen väcker fantasin, ifrågasättandet samt utmanar normer och etablerade auktoriteter. Den fria kulturen faciliterar friare individer.

Klicka här för att ladda ner motionen.