Rädda Rödstu Hage!

”Känns som om man fått ett knivhugg i hjärtat”
– Anders Peterson, gruppledare Moderaterna

Ungdomars idrott får nu ge plats för bostäder. Har vi verkligen inte andra platser att bygga på? Har vi inte råd att behålla en av Stockholms vackraste idrottsplatser? Men samtidigt har vi tydligen råd att bygga en tredje konstgräsplan i Norra Botkyrka!

Devisen ”Långt ifrån lagom” får här en ny innebörd. Är det kanske så att personer som saknar ett Botkyrkahjärta har fattat detta beslut? Det vill säga personer som är ”Långt ifrån lagom” och som inte lyssnar på medborgarna trots uttalade löften om motsatsen i exempelvis kommunfullmäktige.

Vi Moderater vill satsa på ungdomar och idrott, där ingår Rödstu Hage. 

Vi lovar att göra detta till en valfråga om det behövs 2010. Där en röst på Moderaterna kommer att vara en röst för att utveckla Rödstu Hage – inte att avveckla!