Provvalet i Botkyrka kommun

Med anledning av händelserna i Stockholms stad, gällande medlemsvärvningar och provvalsröstning, så känns det angeläget att göra en genomlysning av detsamma i vår kommun – eftersom vi också, precis som de flesta moderata föreningar/kretsar, anordnar interna provval.

Till att börja med så vill jag för min del ta fasta på några saker:

För det första så tycker jag att systemet med interna provval är bra. Helt enkelt för att alla medlemmar i partiet får vara med och allas röst väger lika mycket. Därefter inbjuds alla medlemmar till en nomineringsstämma för att fatta beslut kring den lista vi skall gå till val på. Även här väger alla medlemmars röst lika mycket. Alternativet skulle vara att några få personer själva sätter sig och tar fram valsedeln för partiet, och enda sättet för kandidaterna att då kunna komma med på listan och kanske tom. få en bra placering, blir en fråga för några få att avgöra. Det finns vissa partier som gör så, dock inte vi. Det är varken demokratiskt eller rättvist. I Botkyrkas provval har över 50% av medlemmarna varit med och röstat i det interna provvalet, både inför 2006 och inför 2010, se bilaga:
Provvalsresultatet 2010

När jag gjort genomlysningen av vårt interna provval så har jag valt att titta på det verkliga valresultatet från förra valet (2006), eftersom många av våra kandidater inför valet 2010 även var med i 2006 års val.

I det kommunala valet 2006 valde drygt 24% av väljarna i Botkyrka att lägga sin röst på nya moderaterna. Vi växte med +67% jämfört med tidigare val (2002). Vi gjorde därmed det bästa valresultatet i modern tid. Totalt fick vi 9478 röster varav 2576 personröster (personkryss). Det i sig innebär att 27,2% av alla våra röster var kopplade direkt till en kandidat. Utav våra 47 kandidater på listan var det 6 stycken som fick fler än 100 personkryss och står tillsammans för 65,4% av alla kryss och 17,8% av samtliga röster, se bilagor:
Krysslista daterad 2006-09-25, kommunvalet
Krysslista daterad 2006-09-25, riksdagsvalet

Medlemsantalet i Moderaterna i Botkyrka har, ända sedan jag blev ordförande år 2005, pendlat mellan drygt 300 och drygt 400 medlemmar. Vid tiden för provvalet under hösten var medlemsantalet 412 och det senaste medlemsuttaget i januari 2010 visar på 399 medlemmar. Medlemsantalet är således ganska stabilt i Botkyrka, sett år för år.

Eftersom partiet eftersträvar en så öppen process som möjligt så publicerades vårt lokala  provvalsresultat offentligt på vår webbsida, samtidigt som förbundet offentliggjorde resultaten för riksdags- och landstingsvalen.

En kort genomlysning av våra kandidater ”på valbar plats” utifrån nomineringskommitténs förslag, dvs. resultatet av provvalsresultatet inför 2010 års val matchat med det verkliga valresultatet 2006:

(Obs! Varje medlem har kunnat rösta på 12 kandidater och rangordna dem efter vilken placering de helst vill se kandidaten på. Placering 1 innebär 12 poäng, 2 innebär 11 poäng, 3 innebär 10 poäng, osv.)

1. Anders Peterson
206 röster i provvalet, 640 personkryss i valet 2006

2. Edip Noyan
164 röster i provvalet, 413 personkryss i kommunalet 2006 och 682 kryss i riksdagsvalet 2006

3. Jimmy Baker
157 röster i provvalet, 172 personkryss i valet 2006

4. Petja Svensson
132 röster i provvalet, ny – var inte med i valet 2006 men blev personvald med 39 personkryss i kyrkovalet 2009, Grödinge församling

5. Catarina Ekeståhl
114 röster i provvalet, 213 personkryss i valet 2006

6. Anna-Marie Carlsson
66 röster i provvalet, 141 personkryss i valet 2006 samt personvald med 75 personkryss i kyrkovalet 2009, Botkyrka församling

7. Dragan Tomic
113 röster i provvalet, 64 personkryss i valet 2006

8. Lennart Lundell
99 röster i provvalet, 29 personkryss i valet 2006

9. Christina Tibblin
92 röster i provvalet, 16 personkryss i valet 2006

10. Yngve Jönsson
90 röster i provvalet, ny – var inte med i valet 2006

11. Kia Hjelte
54 röster i provvalet, 106 personkryss i valet 2006

12. Mattias Franzén
90 röster i provvalet, ny – var inte med i valet 2006

13. Natalia Wrighed
46 röster i provvalet, 42 personkryss i valet 2006

14. Lennart Lauberg
57 röster i provvalet, ny – var inte med i valet 2006

15. Stefan Löfstad
70 röster i provvalet, 21 personkryss i valet 2006

16. Tommi Vaara
44 röster i provvalet, ny – var inte med i valet 2006

17. Leif Wirmark
55 röster i provvalet, 12 personkryss i valet 2006

18. Nils Furtenbach
24 röster i provvalet, 27 personkryss i valet 2006 samt personvald med 64 personkryss i kyrkovalet 2009, Botkyrka församling

19. Helena Bengtsson
24 röster i provvalet, 50 personkryss i valet 2006

20. Michael Erikson
25 röster i provvalet, 3 personkryss i valet 2006

21. Mesut Korkmaz
30 röster i provvalet, ny – var inte med i valet 2006

22. Stefan Andersson
26 röster i provvalet, 4 personkryss i valet 2006

23. Mikael Hansson
17 röster i provvalet, 1 personkryss i valet 2006

Definition av valbar plats: De mandat vi har idag, 15 ledamöter + 8 ersättare.

För att runda av så vill jag uppmana alla våra medlemmar att fortsätta värva medlemmar till partiet. Utan nya medlemmar avstannar förnyelsen och vår existens som ett modernt parti som fortsätter att locka nya väljare att lägga sin röst på oss. Det ska inte vara förenat med rädsla att varken bli medlem eller värva en medlem till vårt parti, och jag tackar alla våra kandidater och aktiva som gör det möjligt för oss att även i framtiden vara ett av de största politiska partierna i Botkyrka kommun.

Jimmy Baker
Kretsordförande, Moderaterna i Botkyrka