Projekteringsmedel för ramavtalsupphandling av förskolor

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2015-11-02
Ärende: 211
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte
Rubrik: Projekteringsmedel för underlag till ramavtalsupphandling av förskolor (KS/2015/733)
Klicka här för att ladda ned yrkandet.