Projekt med hemtagningsteam ”Trygg hemgång”

För många, bland annat äldre, är att skrivas ut från sjukhus och komma hem (eller till ett korttidsboende) förknippat med oro. Återinläggningar på sjukhusen är dessvärre vanligt förekommande. I Ronneby kommun har man infört ett s.k. ”trygghetsteam/stödteam”, och flera kommuner i vår närhet planerar för detta bl.a. Sundbyberg och Södertälje. Erfarenheterna från Ronneby är hitintills goda och man har uppnått färre återinläggningar på sjukhus.

Klicka här för att ladda ner motionen.