Program för bostadsförsörjning

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-03-07
Ärende: 40
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Program för bostadsförsörjning (KS/2016:245)
Klicka här för att ladda ner yttrandet.