Problematisk upphandlings- och inköpspolicy

Alliansen har haft rätt hela tiden. Man får inte ställa krav på kollektivavtal i samband med upphandlingar! Detta är något vi har drivit sedan formuleringarna först lyftes in i tjänsteskrivelesen. I tjänsteskrivelsen står att läsa att förvaltningsrätten dömt till den överklagandes fördel – d.v.s. att kommunen måste göra om upphandlingar där sådant krav ställts.

Vi ser nu fram emot en reviderad upphandlings- och inköpspolicy där kravet inte finns med. Man kan självklart, om man vill, ställa krav på att marknadsmässiga villkor skall gälla, avseende exempelvis löner, försäkringar, arbetsmiljö/villkor o.s.v.

Vi är fortfarande emot kravet som går ut på att kommunen tvingar på företag trainees som sedan kommunen väljer ut – oavsett om traineen kan tillföra någonting i överhuvudtaget för företaget. Ska ett sådant traineekrav finnas så ska det vara företagen själva som ska få välja sin medarbetare.

Vi anser att det, i upphandlingar, bör ställas krav på villkor för anställda som motsvarar kärnan i relevanta kollektivavtal, i enlighet med gällande LOU och EU-direktiv. Vi förutsätter att nya förslag utarbetas utifrån gällande regelverk.

Jimmy Baker (M)                   Stefan Dayne (KD)

Lars Johansson (FP)               Robert Steffens (C)