Prioriteras föreningsstödet efter behov?

Ser man till Socialdemokraternas politik så blir svaret NEJ. De lägger gärna skattepengar på verksamhet där vuxna människor träffas, umgås och fikar.

Frågar du oss moderater så blir svaret JA.

Vi anser att skattepengar i första hand skall prioriteras till barn och unga, funktionshindrade och äldre personer.

Vuxna människor får helt enkelt betala för sina fritidssysselsättningar själva i större utsträckning – det är inte rimligt att skattemedel ska användas till organiserade fikastunder i föreningar på det sätt som tyvärr är ganska vanligt idag.