Prioritera rätt i kommunens ekonomi

Kommunens rödgröna politiker lägger dina pengar på fel saker:

Kommunen lägger idag alldeles för mycket pengar på sådant som inte är kärnverksamhet. I ekonomiskt tuffare tider behöver vi se till att välfärden fungerar och är bra. Med det menar vi till exempel skolorna, äldreomsorgen, idrottshallar och vägar. Får vi sedan pengar över kan vi sänka kommunalskatten.

• Dra in bidragen till mötesplatsföreningarna (med undantag för pensionärerna och funktionshindrade)
• Sluta lägg skattemedel på tillfälliga kulturfonder och på konsthallen
• Sänk skatten med 25 öre, när ekonomin så medger