Premiera energismart byggande

Vi ingår i en tillväxtregion med stort behov av nya bostäder. Denna motion tar sikte på att främja framväxten av nya bostäder som minimerar värmeförluster som i stort sett alla byggnader är drabbade av – i olika grad.

Klicka här för att ladda ner motionen