Politiskt motiverad censur?

I Svenska Dagbladet 20 februari 2017 kunde vi läsa följande (av Ivar Arpi):

”På Botkyrka bibliotek har man också avstått från att köpa in boken. När jag ringer vill verksamhetschefen inte prata med mig, men sms:ar senare att de valt att inte ta in boken eftersom den är ”baserad på selektivt vald statistik”. När jag vill veta hur de har kommit fram till detta blir det tyst. ”Massutmaning” är till stor del en genomgång av offentlig statistik från Eurostat, SCB och OECD, samt statliga utredningar och forskning.

I bibliotekslagen står det uttryckligen att biblioteken ska främja ”fri åsiktsbildning” och att utbudet ska präglas av ”allsidighet”. I strikt mening är det såklart inte censur att avstå från att köpa in en bok till ett bibliotek. Men en selektion som nekar bästsäljande böcker utan att ens kunna motivera beslutet styrs av ett censurtänkande. Det hör inte hemma på bibliotek.”
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och fritidsnämndens ordförande:

– Stämmer det att kommunen fattat beslutet att inte införskaffa Tino Sanandajis bästsäljande bok ”Massutmaning” och i så fall varför och vem/vilka har i så fall fattat beslutet och på vilka grunder?

Jimmy Baker

UPPDATERING:

Den styrande majoriteten (S+V+MP) har genom kommunledningsförvaltningen försökt att hindra mig från att ställa frågan om Tino Sanandajis bok ”Massutmaning” i kommunfullmäktige, de har sysselsatt både tjänstmän och jurister och i flera telefonsamtal under onsdagskvällen kommit med en det ena argumentet efter det andra. Jag har läst upp kommunallagen för dem och krävt att få ställa min fråga. I sitt sista försök att stoppa frågan från att ställas angav man att frågan var för invecklad och egentligen var det tre frågor och att jag i så fall fick välja vilken av frågorna jag ville ställa. Jag svarade då med att jag skickar in tre separata frågor, en på varje A4-blad och fick då till slut beskedet att man ju inte kan hindra mig att ställa tre frågor. Vill de styrande leka dumstrut så får de leka dumstrut. /J

Ladda ned fråga 1 genom att klicka 170223-EF-(m)Massutmaningen 1
Ladda ned fråga 2 genom att klicka 170223-EF-(m)Massutmaningen 2
Ladda ned fråga 3 genom att klicka 170223-EF-(m)Massutmaningen 3