Politiskt motiverad censur på biblioteken?

Ingen har nog undgått turerna kring biblioteksverksamheten i Botkyrka kommun. I vintras/våras vägrade biblioteken köpa in boken ”Massutmaning” av Tino Sanandaji, trots att flera medborgare varit intresserade och även fått beskedet att den skulle köpas in. Men av någon anledning så ”ändrade sig” biblioteken, och boken köptes inte in med vaga hänvisningar till att man inte tyckte den höll tillräcklig ”kvalitet”.

Kommunen och dess biblioteksverksamhet har också fått kraftig kritik från JO, då medborgare försökt låna böcker men fått nej – böcker som man menade på inte heller höll.

Under sommaren nämnde journalisten Janne Josefsson i sitt sommarprat i P1 att Botkyrkas bibliotek gallrade ut Pippi Långstrump-boken ”Pippi i Söderhavet” för att ordet ”negerkung” förekom i den. Bibliotekschefen svarade att hon inte ansåg att det stämde överens med kommunens ”interkulturella strategi” att ha böcker med sådana ord i.

Med anledning av ovan har vi Moderater valt att ställa en s.k. ”interpellation”, dvs. frågor i kommunfullmäktige, till ansvarig ordförande för Kultur- och fritidsnämnden.

Klicka här för att ladda ned interpellationen.