Policy mot hedersrelaterat förtryck och våld

Ur inledningen: ”Botkyrka kommuns policy mot hedersrelaterat våld och förtryck har sin cen-trala utgångspunkt i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. I detta sammanhang innebär det bland annat att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rättighet och möjlighet till kroppslig integritet, att unga kvin-nor och män inte blir bortgifta mot sin vilja eller utsätts för våld och förtryck från familjen (eller den utvidgade familjen) när de gör val mot familjens vilja. Att homo- och bisexuella av båda könen och transpersoner är extra utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld är viktigt att uppmärksamma. Alla männi-skor ska kunna leva utan rädsla för att utsättas för våld och förtryck.”

Ladda ned hela policyn här