Planuppdrag – Vårsta Centrum

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2012-01-09
Ärende: 1
Företrädare: Jimmy Baker och Petja Svensson
Rubrik: Vårsta Centrum – ramavtal förnyat planuppdrag (KS/2011:239)

Ladda ned hela yttrandet här