Plan- och bygglovstaxa

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2012-01-09
Ärende: 2
Företrädare: Jimmy Baker och Edip Noyan
Rubrik: Plan- och bygglovstaxa (KS/2011:374)

Ladda ned hela yttrandet här