Pedagogisk förskola – för alla barn

jimmy-utomhus-web_200

Redan i förskolan läggs grunden för barnens språkutveckling. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva och räkna.

En pedagogisk förskola är särskilt viktig för barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, samt att det motverkar socioekonomiska skillnader.

Vi välkomnar därför att vår alliansregering nu inför allmän förskola från 3 år fr.o.m. 1 juli 2010, istället för från 4 år, som det är idag.

Utifrån ett barnperspektiv vill vi Moderater i Botkyrka gå ännu längre och föreslår att rätten till pedagogisk förskola utökas från 15 timmar till 30 timmar per vecka.

För alla barn!

Dvs. även för barn till föräldralediga och barn till arbetssökande och studerande.

Detta skulle gynna både barnen och deras utveckling, men det skulle också förbättra kvaliteten i våra verksamheter. Som det är idag lägger personalen en allt för stor del av sin tid för att få ihop planeringen, med minskad kvalitativt innehåll som följd.

Barn som kommer och går och endast deltar i verksamheten någon enstaka timme per dag resulterar mer i tillfällig förvaring snarare än kvalitativ pedagogisk förskola.