Pedagogisk förskola för alla barn

Redan i förskolan läggs grunden för barnens språkutveckling. Utifrån ett barnperspektiv vill vi Moderater i Botkyrka att rätten till pedagogisk förskola utökas från 15 timmar till 30 timmar i per vecka. För alla barn. Oavsett om barnet fått ett mindre syskon eller om föräldern studerar eller för tillfället råkar stå utan arbete.

Ladda ned flygbladet här