Pedagogisk förskola för alla barn

flygblad-2009-06-18-forskolaRedan i förskolan läggs grunden för barnens språkutveckling. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva och räkna. Vi föreslår utökad rätt till pedagogisk förskola – för alla barn!

Ladda ned flygbladet här