Botkyrka tappar i skolrankningen!

I Lärarförbundets årliga rankning över skolkommuner tappade Botkyrka nu mark och ligger på plats 283 av 290 kommuner! Det är ett underbetyg till hela Mittenmajoriteten i allmänhet och Socialdemokraterna i synnerhet.

Moderaternas budget för 2022

På kommunfullmäktige den 25/11 lägger vi vårt förslag till budget i opposition. En budget som värnar välfärden och har utrymme att sänka kommunalskatten med 25 öre. Vi prioriterar bort sådant som överflödig administration, för många politikerlöner och föreningsbidrag för mötesplatsföreningar.

Försöksnominering

Bäste Moderat i Botkyrka! Tisdagen den 30 nov 2021 kl 19.00 har vi nomineringsstämma för Moderata  Samlingspartiet […]

Motion – Inför absolut nolltolerans

Krav i skolan ska inte bara riktas mot elever, föräldrar eller lärare. Detsamma behöver riktas mot rektorerna, förvaltningen och nämndens politiker.

Motion: Lär av Storvretskolans framgång

Vi föreslår att hela eller delar av den framgångsrikt använts på Storvretskolan (fram tills i somras) utreds huruvida den kan tillämpas på andra skolor med liknande problematik. Självklart finns det ingen universallösning som kan tillämpas rakt av.