Bredda Hågelbyleden!

Ledamotsinitiativ från Moderaterna och Tullingepartiet: Inför Hågelbyleden som stående punkt på dagordningen och säkerställ att Botkyrkas tjänstemän ska driva för breddning av Hågelbyleden i den pågående åtgärdsvalsstudien hos Trafikverket.

Kommunens årsredovisning 2019

Det är anmärkningsvärt att kommunen, när man räknat bort engångsförsäljningar som ex. Samariten och Riksteatern, har ett resultat på –22,7 miljoner kronor (avstämt mot kommunallagens balanskrav). Planen är att försöka hämta igen detta på tre år. Utöver effektiviseringarna som redan ligger kommer det bli ett väldigt utmanande 2020 och 2021.

Motion: Återvinningsstation längs med väg 569

I Sverige är vi flitiga på att återvinna och det finns en vilja att göra rätt för sig. Två av hindren till att man inte återvinner är platsbrist i hemmet och tillgängligheten till en återvinningsstationer.

S går på Moderaternas linje för att få igenom undantag för EBO i hela Botkyrka kommun

Riksdagen beslutade i slutet av förra året att anta regeringens lagförslag om att asylsökande som flyttar till områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning. Kommunen får anmäla till Migrationsverket om vi vill att hela eller delar av kommunen ska omfattas. Den styrande majoriteten är oeniga om förslaget som Moderaterna avser rösta ja till på kommunstyrelsen sammanträde den 2/3.

Att ställa krav på språkkunskap är att bry sig

Slutreplik i Dagens Samhälle: Förslaget att begränsa tjänsten av gratis tolk till två år innebär inget förbud eller några hinder för individen att börja ta notan själv för användning av tolk.