Förskole- och grundskolebarn ska inte få hållas hemma utan konsekvenser!

Det finns många föräldrar i Botkyrka som håller sina barn hemma från för- och grundskolan under coronapandemin. Detta strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men ännu värre strider det mot skollagen. I Sverige har vi skolplikt och den ska gälla, men är du eller ditt barn sjuk ska man självklart stanna hemma.

Bredda Hågelbyleden!

Ledamotsinitiativ från Moderaterna och Tullingepartiet: Inför Hågelbyleden som stående punkt på dagordningen och säkerställ att Botkyrkas tjänstemän ska driva för breddning av Hågelbyleden i den pågående åtgärdsvalsstudien hos Trafikverket.

Kommunens årsredovisning 2019

Det är anmärkningsvärt att kommunen, när man räknat bort engångsförsäljningar som ex. Samariten och Riksteatern, har ett resultat på –22,7 miljoner kronor (avstämt mot kommunallagens balanskrav). Planen är att försöka hämta igen detta på tre år. Utöver effektiviseringarna som redan ligger kommer det bli ett väldigt utmanande 2020 och 2021.