Översyn av IT-verksamheten

ikon_ytt1Yttrande: (M) + (FP) + (KD)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2009-03-02
Ärende: 58
Rubrik: Svar på begäran om översyn av nuvarande modell/struktur för IT-verksamhet (KS/2008:213)

Ladda ned hela yttrandet här