Överklagande: Ramavtal – familjeparken

ikon_yrk1Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2009-01-07
Ärende: 13
Rubrik: Yttrande över överklagande av beslut om ramavtal (familjeparken) (KS/2008:329)

Ladda ned hela yttrandet här