Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända

I förslaget till beslut framgår det att det nya avtalet med Migrationsverket utökas från 7 till 15 personer. Det skall i sammanhanget sägas att det är vi Moderater som från allra första början har krävt att vi ska ha ett avtal med Migrationsverket – då vi tidigare saknade detta. Sedan kommunen tecknade ett avtal, på Moderaternas initiativ, så har det gått ett antal år och vi har då, från Moderaternas sida, exempelvis i fullmäktigedebatter lyft frågan om att utöka till förslagsvis 15 personer. Detta förslag ligger därmed helt i linje med vad vi drivit tidigare.

Vi vill även framhålla att det är viktigt att fler kommuner, inte minst i länet, tar sitt ansvar och väljer att vara mer öppna för att hjälpa och ta emot fler nyanlända än vad man gör idag. Kommuner som Botkyrka, Södertälje och Malmö får idag en helt annan typ av utmaning än kommuner som inte (utöver avtal) tar emot på samma sätt, exempelvis via anhöriginvandring.

Vi välkomnar därför de signaler som den rödgröna regeringen har sänt, om att kommunerna ska tvingas att ta sitt ansvar.

Jimmy Baker (M)

Kia Hjelte (M)