Överenskommelse om fastighetsreglering med Fastighets AB Tullinge Centrum angående Tullinge idéhus

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-03-07
Ärende: 42
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte
Rubrik: Överenskommelse om fastighetsreglering med Fastighets AB Tullinge Centrum angående Tullinge idéhus (KS/2016:114)
Klicka här för att ladda ner yrkandet.