Östersundsmodellen för flyktingmottagning

I Östersunds kommun köper allmännyttiga Östersundshem in runt hundra stycken Attefallshus, i syfte att kunna bereda bostäder åt exempelvis flyktingar, studenter och arbetslösa. Vi anser att Östersunds modell är intressant och något som även Botkyrka skulle kunna se över. En tänkbar lösning för vårt vidkommande är att kommunen tecknar avtal med villaägare om att förhyra plats för Attefallare på tomten i 4-6 år, mot en fast tomträttsavgäld/hyra.

Klicka här för att ladda ner motionen.