Organisation för asylsökande i Botkyrka

Så sent som i oktober (i KS/KF) fattade Botkyrka ett beslut om att öka antalet platser för nyanlända på anvisning från sju till femton. Nu vill Länsstyrelsen, i enlighet med regeringens aviserade lagändring, kunna utöka det antalet till 158 istället. Detta skulle innebära ytterligare minst 36 lägenheter som måste tas i anspråk.

Vi anser att detta ärende egentligen borde tillställas kommunfullmäktige för prövning.

Det finns helt enkelt inte bostäder och resurser idag för att på ett bra sätt hantera den föreslagna ökningen. Moderaterna kan inte heller acceptera en ordning där våra medborgare och skattebetalare ska sättas på undantag till förmån för asylsökande.

Ju fler hyresrätter i Botkyrkabyggen eller Mitt Alby som tas i anspråk av socialförvaltningen, desto längre blir bostadsköerna. Detta drabbar kanske Botkyrkas unga som allra hårdast. Med ett krympande utbud kommer andrahandshyrorna att fortsätta öka – från i vissa fall redan idag ofattbart höga nivåer.

Redan nu flaggar förvaltningen om behovet av att rekrytera 3-4 nya medarbetare, på en marknad där socialsekreterarna numera t.o.m. efterfrågas mer än förskolelärarna. Konkurrensen är hård, men blir snabbt etter värre.

Situationen i kommunerna i hela landet är eller blir väldigt snart ohållbar. Stockholmsregionens största utmaning är en påtaglig bostadsbrist. Drygt en halv miljon människor står i bostadsförmedlingens kö och den ökar. De villor och bostadsrätter som säljs går snabbt åt och priserna stiger konstant. I dagsläget finns det inte möjlighet att bygga ikapp efterfrågan.

Det är som den rödgröna regeringen själva har sagt; Sverige (och Botkyrka) behöver ett ”andrum” i mottagandet. Men det handlar även om fler åtgärder för ett hållbart mottagande, fler insatser mot radikalisering och terrorbrott, samt kraftfulla insatser mot det organiserade tiggeriet.

Yngve RK Jönsson (M)
2:e vice ordf. Socialnämnden