Ordning och reda i vår kommun

Det utbredda tiggeriet har alltmer hamnat i skuggan av den stora flyktingkrisen som vi upplever i Sverige och Europa. Här ger Moderaterna sin syn:

Vi har en kommunal ordningsstadga som bl.a. reglerar att man inte får tälta, campa, bo tillfäl- ligt var som helst.

Klicka här för att ladda ned och läsa hela foldern.