Optimera personalresurserna

Motion: (M)

Titel: Kommunens resurser bör kunna omdisponeras vid behov

Motionär: Jimmy Baker, Christina Lundgren

Daterad: 2012-12-13

Klicka här för att ladda ned motionen