Oppositionen överväger att JO-anmäla Botkyrka kommun

PRESSMEDDELANDE 2016-04-22

Oppositionen överväger att JO-anmäla Botkyrka kommun

I Botkyrka kommun har det den senaste tiden inträffat en rad allvarliga händelser. Vi, gruppledare för Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet samt Tullingepartiet, överväger därför att under kommande vecka göra en JO-anmälan av Botkyrka kommun och den politiska ledningen i S+V+MP.

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M)   
Kommunalråd i opposition

Lars Johansson (L)
Gruppledare

Robert Steffens (C)
Gruppledare

Anders Thorén (TUP)
Gruppledare