Öppet brev till Ebba Östlin (S)

Botkyrka kommun har sedan länge tillämpat öppna nämndsammanträden för allmänheten. Det innebär att medborgare får möjlighet att närvara på nämndsammanträden som åhörare. Detta gäller förutom vid vissa sekretessärenden samt speciella omständigheter under pandemin.

Det är allvarligt när nämndledamöter i Miljö- och hälsoskyddsnämnden den 15/2 felaktigt beordras att vara tysta kring informations som givits kring sopbranden i Kagghamra. Vi förväntar oss därför en ursäkt och förklaring. Vilka åtgärder vidtar kommunen för att säkerställa öppenhet, insyn och transparens?

Du kan läsa det öppna brevet här: Brev till Ebba Östlin