Omvärldsanalys 2013-2016

Ur inledningen:

Spana in i framtiden och ut i omvärlden

Varje höst gör kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. I den försöker vi få grepp om vilka viktiga förändringar i omvärlden som kommunen kommer att möta. Vilka trender ser vi? Vad behöver vi vara beredda på de närmaste åren? Vad händer på lång sikt?

Det här är årets omvärldsanalys. Den handlar i år mycket om konjunktur och ekonomiska förutsättningar. Vi försöker bedöma hur den ekonomiska konjunkturen utvecklas – hur arbete och inkomster påverkas och hur kommunens ekonomiska förutsättningar kommer att se ut. Vi försöker också se hur omvärlden påverkar våra förutsättningar att klara Botkyrkas hållbarhetsutmaningar – hur ser förutsättningarna för klimatarbetet ut, hur påverkar ändringar i välfärdssystemen hälsoläget, hur ändrar sig medborgarnas värderingar kring kommuner och offentlig sektor?

Analysen är ett underlag för vår nästa flerårsplan. Men vi hoppas och tror att den är av intresse också för andra ändamål.

Klicka här för att ladda ned omvärldsanalysen.