Omvandla hyresrätter i allmännyttan till andelsägarlägenheter

Kommunens kostnader för biståndsbeslutade boenden ökar kraftigt och bristen på bostäder är alarmerande. Socialnämnden har betydande svårigheter att möta den kraftigt ökande efterfrågan med lämpliga ”sociala” bostadslösningar.

Socialnämndens befintliga avtal med Botkyrkabyggen täcker inte det faktiska biståndsbehovet.

En möjlig dellösning på problemen menar vi skulle kunna vara att omvandla ett antal hyresrätter i Botkyrkabyggens bestånd till andelsägarlägenheter och som sedan erbjuds Socialnämnden.

Vi menar att ett sådant förfarande skulle tillföra ökad nytta för kommunen dels genom att Botkyrkabyggen frigör investeringskapital att användas till nödvändiga renoveringar samt produktion av nya hyresrätter och dels genom att Socialnämnden får tillgång, egen förfoganderätt, till ett antal lägenheter att växla ut dyra, icke ändamålsenliga, hotellboende och liknande temporära bostadslösningar.

Socialnämndens andelsägarlägenheter skall, vid behov, kunna vidareförsäljas.

Vi vill uppdra åt kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) att, tillsammans med Botkyrkabyggen, undersöka förutsättningarna för att ombilda ett antal hyresrätter till andelsägarlägenheter.

Yngve RK Jönsson (M)

Jimmy Baker (M)