Omvandla hyresrätter i allmännyttan till andelsägarlägenheter för Socialnämndens biståndsbehov

Kommunens kostnader för biståndsbeslutade boenden ökar kraftigt och bristen på bostäder är alarmerande. Socialnämnden har betydande svårigheter att möta den kraftigt ökande efterfrågan med lämpliga ”sociala” bostadslösningar. Socialnämndens befintliga avtal med Botkyrkabyggen täcker inte det faktiska biståndsbehovet.

Klicka här för att ladda ner motionen.