Omreglering av tomträttsavgälder

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2016-10-28
Ärende: 213-216
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Omreglering av tomträttsavgälder (KS/2016:723, KS/2016:728, KS/2016:729, KS/2016:730)

Klicka här för att ladda ner yttrandet.