Omförhandla ”specialavtalen” med Folkets Hus

Moderaterna anser inte att kommunen, med skattemedel, ska premiera och subventionera en specifik aktör på det sätt vi gör idag gällande Folkets Hus Hallunda. Vi menar att Folkets Hus Hallunda bör få tillåtas vara en aktör som verkar på marknadsmässiga villkor precis som alla andra aktörer, annars så får man genom kommunens försorg en konkurrensfördel gentemot andra på exempelvis konferensmarknaden.

Klicka här för att ladda ner motionen.